De Stichting JZT

Doelstelling van de  stichting Jan Zoetelief Tromp (JZT) :

– het verrichten (of laten verrichten) van onderzoek naar het leven en werk van de schilder Jan Zoetelief Tromp (1872 – 1947);
- informatie verstrekken over het leven en werk van de schilder;
- het verzorgen de website met een biografie en met een database met een overzicht van zijn schilderijen, aquarellen en tekeningen voor zover die bij de stichting bekend zijn.
De stichting is in 1993 opgericht en bezit geen werken van de schilder, anders dan een aantal schetsboeken.
De stichting bezit het auteursrecht op het werk van JZT (en is daarvoor aangesloten bij Pictoright) en wordt in stand gehouden door donaties, ontvangen licenties en uitkeringen ingevolge het volgrecht.
De stichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft de ANBI-cultuurstatus, waardoor giften en donaties, binnen de daarbij gestelde regels voor 125% kunnen worden afgetrokken bij de inkomstenbelasting.

Samenstelling van het bestuur:

Ewout van der Dussen, voorzitter, 2e penningmeester, Woubrugge;
Jan Wolter van den Berg, secretaris, Utrecht;
Arend Jan Sleijster, penningmeester, Leiden;
Daniel van der Dussen, lid, Amstelveen;
Hans Schonenberg, lid, Katwijk;
Philippe Zoetelief Tromp, lid, Londen.

Contactpersoon:
Ewout van der Dussen
Boddens Hosangweg 24c
2481kz Woubrugge.

info@janzoetelieftromp.nl

Hoofdlijnen beleidsplan:

Hoofdlijnen beleidsplan (.pdf)

Financiën van de stichting:

Jaarverslag 2015 (.pdf)
Jaarcijfers 2015 (.pdf)