Belangrijke data

13 december 1872   Johannes wordt geboren in Batavia (het huidige Jakarta).

1877                           Bezoekt de Inrichting voor Doofstommen te Rotterdam.

1887 – 1893               Volgt cursussen op de Haagse Academie voor Beeldende Kunst.

1893 – 1894               Bezoekt de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam.

1893 – 1894                Wordt lid van de kunstenaarsvereniging Arti et Amicitia.

1895                            Vestigt zich in Den Haag.

1896                            Wordt lid van het kunstenaarsgenootschap Pulchri Studio.

11 april 1899              Trouwt in Den Haag met Marie Blommers.

1899                            Laat in Blaricum het huis “Thea” bouwen.

3 februari  1902         Dochter Erica wordt geboren.

24 juni 1904                Zoon Bernard wordt geboren.

1904                              Ontvangt bronzen medaille van Wereldtentoonstelling Saint Louis.

1 februari 1905             Dochter Hette wordt geboren.

18 februari 1906          Dochter Thérèse (Thea) wordt geboren.

11 juli 1912                   Dochter Marijke wordt geboren.

4 december 1914         Dochter Wytske wordt geboren.

1915                               Ontvangt bronzen medaille op de International Panama Pacific Exposition San Francisco .

5 mei 1916                    Dochter Thea overlijdt op 7-jarige leeftijd (crematie op 8 mei)

?                                     Laat in Katwijk op de boulevard ‘Huize Saskia’ bouwen. Verandert de tekening.

?                                      Het huis in Blaricum wordt verkocht en het gezin vestigt zich in Katwijk.

1919                                Ontvangt eremedaille van de stad Amsterdam.

12 mei 1924                   Zoon Jean Jules wordt geboren.

ca. 1929                          Het gezin vestigt zich in Breteuil-sur-Iton in Frankrijk.

13 mei 1946                    Marie Zoetelief Tromp – Blommers overlijdt, wordt begraven bij Saint-Denis-du-Béhélan

28 september 1947        Jan Zoetelief Tromp overlijdt en wordt naast zijn vrouw begraven.

 

 

 

 

 

 

 

24 juni 1904        Zoon Bernard wordt geboren.
1904                        Ontvangt bronzen medaille van Wereldtentoonstelling Saint Louis, met aquarel ‘Baby’s  Amusement’.
1 februarie 1905  Dochter Hette wordt geboren.
18 februari 1906  Dochter Thérèse (Thea) wordt geboren.
11 juli 1912              Dochter Marijke wordt geboren.
4 december1914   Dochter Wytske wordt geboren.
1915                            Ontvangt bronzen medaille op de International Panama Pacific Exposition San Francisco (ivm opening Panamakanaal)
5 mei 1916               Dochter Thea overlijdt op 7-jarige leeftijd (crematie op 8 mei)
?  Laat in Katwijk op de boulevard ‘Huize Saskia’ bouwen.
?  Ontvangt eremedaille van de stad Amsterdam.
1919  Het huis in Blaricum wordt verkocht en het gezin vestigt zich in Katwijk.
12 mei 1924 Zoon Jean Jules wordt geboren.
ca. 1928 Het gezin vestigt zich in Breteuil-sur-Iton in Frankrijk.
13 mei 1946  Marie Zoetelief Tromp – Blommers overlijdt en wordt begraven bij het kerkje in Saint-Denis-du-Béhélan
28 september 1947  Jan Zoetelief Tromp overlijdt en wordt naast zijn vrouw begraven.