De Stichting JZT

Doelstelling van de  stichting Jan Zoetelief Tromp (JZT) :

–       Het verzorgen en zo mogelijk uitbreiden van het overzicht van zijn schilderijen en aquarellen op de website en in de documentatie van de stichting.

–       Het verder ontsluiten en toegankelijk maken van zijn schetsen in de verzamelde schetsboekjes.

–       Het informatie verstrekken over het leven en werk van de schilder.

–       Het verrichten (of laten verrichten) van onderzoek naar het leven en werk van de schilder Jan Zoetelief Tromp (1872 – 1947);

De stichting is in 1993 opgericht en bezit geen werken van de schilder, anders dan een (groot) aantal schetsboekjes.

Tot 2018 bezat de stichting het auteursrecht op het werk van JZT (en was daarvoor aangesloten bij Pictoright) en wordt in stand gehouden door donaties en tot 2018 door de ontvangen licenties en uitkeringen ingevolge het volgrecht.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft de ANBI-cultuurstatus, waardoor giften en donaties, binnen de daarbij gestelde regels voor 125% kunnen worden afgetrokken bij de inkomstenbelasting.

De bestuursleden ontvangen geen presentiegelden of andere vergoedingen ten laste van de stichting. Eventuele reiskosten t.b.v. de stichting kunnen worden vergoed maar kunnen – door niet de declareren – door de betrokkene als gift worden aangemerkt.

 

 

Samenstelling van het bestuur:

Ewout van der Dussen, voorzitter, 2e penningmeester, Woubrugge;
Jan Wolter van den Berg, secretaris, Utrecht;
Arend Jan Sleijster, penningmeester, Leiden;
Daniel van der Dussen, lid, Amstelveen;
Hans Schonenberg, lid, Katwijk;
Philippe Zoetelief Tromp, lid, Londen.

Contactpersoon:
Ewout van der Dussen
Boddens Hosangweg 24c
2481kz Woubrugge.

info@janzoetelieftromp.nl

Hoofdlijnen beleidsplan:

Hoofdlijnen beleidsplan (.pdf)

Financiën van de stichting:

Jaarverslag 2019 (.pdf)
Jaarcijfers 2019 (.pdf)
Jaarverslag 2018 (.pdf)
Jaarcijfers 2018 (.pdf)
Jaarverslag 2017 (.pdf)
Jaarcijfers 2017 (.pdf)
Jaarverslag 2016 (.pdf)
Jaarcijfers 2016 (.pdf)
Jaarverslag 2015 (.pdf)
Jaarcijfers 2015 (.pdf)