Donateurs

De stichting Jan Zoetelief Tromp wordt gesteund door familie, vrienden en liefhebbers van het werk van de schilder, die zich hebben aangemeld als donateur van de stichting. De stichting werkt met een bescheiden budget voor het instandhouden en uitbreiden van de database. Ook ontvangt de stichting gelden uit het autersrecht en het volgrecht

Draagt u de stichting een warm hart toe en heeft u de mogelijkheid de stichting jaarlijks met een donatie van 15 € een financieel steuntje te geven, meldt u zich dan aan als donateur via info@janzoetelieftromp.nl .

Ook bedrijven zijn als ‘donateur’ welkom en worden als sponsor op de site vermeld.

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ‘Instelling voor het Algemeen Nut’ (ANBI), waardoor donaties en schenkingen binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar zijn voor de belasting.

Via een nieuwsbrief worden de donateurs op de hoogte gehouden van nieuwtjes en  ontwikkelingen. Ook wordt in de nieuwsbrief verantwoording afgelegd van de ontvangen schenkingen en donaties.

I06P

I06P