Oproep

Portret

Portret

Inmiddels zijn meer dan 550 werken van Jan Zoetelief Tromp bekend en in de database opgenomen. Niet bekend is hoeveel schilderijen Zoetelief Tromp in zijn werkzame leven heeft geschilderd. Vermoed wordt dat er nog veel ‘onbekend’ werk is. In het begin van de 20ste eeuw was er in Engeland, Schotland, Amerika en Canada veel belangstelling voor zijn werk. Ongetwijfeld is daar nog ‘onbekend’ werk te vinden.

Mensen die een werk van de schilder in bezit hebben dat nog niet – in kleur – in de database voorkomt, worden vriendelijk verzocht dat aan de Stichting te melden en een afbeelding beschikbaar te stellen, evenals gegevens over techniek, maten en signering.  Ook staan er vaak op de achterkant interessante gegevens, of een extra signering.

Afbeeldingen worden onder strikte anonimiteit van de bezitter in het overzicht opgenomen.

De Stichting JZT behoudt zich wel het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aangeboden afbeeldingen niet in de database op te nemen.

Ook kan de Stichting, zonder opgave van redenen, eerder opgenomen werk uit de database verwijderen.